روغن موتور دریایی SARMARINE STARFALL 4015

سار
مورد استفاده در صنعتکشتیرانی
روغن پایهMineral
APICF
SAE40
TBN15

دسته ها

دسته‌بندی محصولات