روغن موتور دریایی SARMARINE STARFALL 3012

سار
مورد استفاده در صنعتکشتیرانی
روغن پایهMineral
APICF
SAE30
TBN12

دسته ها

دسته‌بندی محصولات