روغن موتور دریایی SARMARINE STARFALL 4012

سار
مورد استفاده در صنعتکشتیرانی
روغن پایهMineral
APICF
SAE40
TBN12

دسته ها

دسته‌بندی محصولات