روغن موتور دریایی SARMARINE STARFALL 5015

سار
مورد استفاده در صنعتکشتیرانی
روغن پایهMineral
APICF
SAE50
TBN15

دسته ها

دسته‌بندی محصولات