روغن موتور دریایی SARMARINE STARFALL 3015

سار
مورد استفاده در صنعتکشتیرانی
روغن پایهMineral
APICF
SAE30
TBN15

دسته ها

دسته‌بندی محصولات