روغن موتور گاز سوز SARMARINE STARDUST LA 40

سار
مورد استفاده در صنعتآب و فاضلاب, برق, نیروگاه
روغن پایهsemi synthetic
APICD, CF
SAE40
TBN4.5

دسته ها

دسته‌بندی محصولات