روغن موتور SAR FLEETLUBE TEMPEST

سار
مورد استفاده در صنعتحفاری, راه سازی, سیمان, معادن
روغن پایهMineral
APICD
SAE40, 50

دسته ها

دسته‌بندی محصولات