دسته بندی محصولات

بسته افزودنی روغن توربین

بسته افزودنی روغن توربین

روانکارهای موتورهای توربینی در طول سالها برای پاسخ به نیاز روان کننده از جمله تنش و فرسایش بطرز چشمگیری تغییر و تکامل یافته اند. 

از جمله این نیازها می توان به تنش برشی بالاتر، دمای عملیاتی بالاتر و دمای ذخیره سازی پایین تر اشاره کرد که این امر باعث تغییراتی در بسته های پایه و بسته های افزودنی روغن توربین در طی این سالها ضروری کرده است.

بسته افزودنی روغن توربین

به منظور برآورده ساختن نیازهای موتورهای توربینی از جمله هواپیماهای مدرن تجاری و نظامی، کشتی ها، موتور ژنراتورها و... از روانکارهایی بر پایه استرهای مصنوعی ساخته شده است. این روانکارها طی فرایندهای چند مرحله ای کاملا تصفیه شده اند که هم از نظر پایه وهم از نظر بسته های افزودنی برای برآوردن مشخصات مورد نظر تولید می شوند.

بسته افزودنی روغن توربین شامل آنتی اکسیدان ها، آمین معطر، افزودنی ضد سایش، استر فسفات، افزودنی ضد کف و یک اصلاح کننده شاخص ویسکوزیته می باشد. 

ساختار مواد افزودنی روغن توربین در شکل زیر توضیح داده شده است:

بسته افزودنی روغن توربین

ساختار برخی از مواد افزودنی روان کننده مورد استفاده برای موتورهای توربینی

بیشتر مواد افزودنی به دلیل تغییر در ساختار در طول زمان و کارکرد مستمر تغییر می کنند و به اصطلاح اثر خود تخریبی دارند. به این معنی که غلظت آنها به طور مداوم کاهش می یابد.

بیشتر موتورهای توربین در شرایط عملیاتی عادی مقداری روان کننده را از دست می دهند و روغن از دست رفته به طور منظم دوباره پر می شود.

بطور معمول موتورهای توربینی در شرایط عملیاتی بتدریج روانکننده از دست می دهند که این میزان از دست رفته طی بازه های زمانی منظم باید جایگزین گردد. 

این روش ها بسته های افزودنی روانکارهای توربینی را در سطح قابل قبولی حفظ می کند.

 

 

 

 

 

 

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.