دسته بندی محصولات

بسته افزودنی روغن دنده صنعتی

افزودنی روغن دنده صنعتی

عملکرد یک افزودنی فشار شدید (EP) جلوگیری از سایش و چسبندگی و محافظت از اجزای سازنده در زمانی است که ویسکوزیته روغن روان کننده دیگر نمی تواند ضخامت لایه لازم را فراهم کند. 

بسته افزودنی روغن دنده صنعتی یک ماده چندمنظوره با پایه گوگرد-فسفر می باشد که برای مصارف عمومی با خاصیت EP/AW طراحی و تولید می شوند.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.