دسته بندی محصولات
آخرین محصولات

روغن پمپ وکیوم | اول روانکار سار

روغن پمپ وکیوم (روغن پمپ خلاء)

روغن پمپ وکیوم به منظور روانکاری قطعات  متحرک مکانیکیِ پمپ های وکیوم و پمپهای خلاء تولید می گردند. به این نوع روغنها روغن پمپ خلاء نیز گفته می شود که جزء حساس ترین روانکار ها بشمار می آیند. به دلیل ایجاد خلاء موجود در پمپهای وکیوم و فاصله ای که بین قطعات ثابت و متحرک وجود دارد، روغن پمپ وکیوم این فاصله را برطرف کرده و مانع از درگیری قطعات با یکدیگر می شود و همچنین از ورود هوا در بین قطعات جلوگیری می کند.
روغن پمپ وکیوم، گرمای موجود در پمپ وکیوم را در خود جذب نموده و آن را به بیرون انتقال می دهد. این عمل از فرسایش قطعات در این نوع پمپ ها نیز جلوگیری می کند.
 
 
 

 

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
روغن پمپ وکیوم SAR Lubricants AIRLINE LUBRICANT EP22   کد محصول: AIR0..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 100 ..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 110 ..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 120 ..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 210 ..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 240 ..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 260 ..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 300 ..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 400 ..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 410 ..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 500 ..
تماس بگیرید
روغن وکیوم پمپ لیبولد لیبونول Leybold leybonol LVO 600 ..
تماس بگیرید
روغن پمپ وکیوم SAR Lubricants SAR-VAC 46, 68 & 100   کد محصول: IV..
تماس بگیرید