اول روانکار

خرید ضد یخ یا ضد جوش

ضد یخ مایعی با پایه آب است که در سیستم خنک کننده موتورها جریان دارد. در زمان‌های گذشته بیشتر از آب خالص به عنوان مایع انتقال حرارت داخلی موتور به رادیاتور استفاده می‌شد. اما استفاده از آب مشکلات زیادی داشت. نقطه انجماد بالای آب و نقطه جوش پایین آن باعث بروز مشکل درون موتور می‌شد. از طرفی قطعات داخلی موتور هنگام گرم شدن دچار خوردگی می‌شوند و نیاز به محافظت دارند. محلول ضد یخ نه تنها از خوردگی قطعات جلوگیری کرده بلکه با نقطه جوش آب را بالا برده و نقطه انجماد آن را کاهش می‌دهند. علاوه بر آن ضد یخ ضریب انتقال حرارت آب را نیز افزایش داده که به انتقال بهینه حرارت به رادیاتور کمک می‌کند.

خرید ضد یخ