اول روانکار

روغن ضد آتش (نسوز)

روغن های ضد آتش (نسوز)، انواع روغن های مقاوم در برابر آتش هستند که با فرمولاسیون ویژه‌ای طراحی شده‌اند تا حداکثر مقاومت در برابر حرارت را دارا باشند. اما این بدین معنا نیست که این روغن های صنعتی در مجاورت آتش شعله‌ور نمی‌شوند، بلکه دیرتر شعله‌ور شده و در صورت آتش گرفتن خیلی راحت و سریع خاموش می‌شوند. از این روغن های صنعتی جهت روانسازی تجهیزات معدن کاری، ریخته گری، ذوب آهن و هوانوردی استفاده می‌شوند.
۰۲۱-۷۸۷۱۴
۰۲۱-۷۹۹۷۴۰۰۰
۰۲۱-۷۱۱۹۶