دسته بندی محصولات

بسته افزودنی روغن انتقال حرارت

بسته افزودنی روغن انتقال حرارت

خنک کننده ها در سیستم انتقال حرارت نوعی مایع حیات محسوب می شوند. این مواد سیستم را در مقابل دمای بسیار بالا، اکسیداسیون و خوردگی و پوسته پوسته شدن سطوح خنک کننده محافظت می کنند.

برای اینکه سیال انتقال حرارت دارای ویژگی های منحصر به فرد ذکر شده باشد حتما باید افزودنی هایی به آن اضافه شود تا خاصیت مطلوب بدست آید.

این خاصیت عبارت است از افزایش ضریب هدایت حرارت و عدم ایجاد لجن در سیال انتقال حرارت، افزایش طول عمر و کارکرد روغن و افزایش اثر انتقال حرارت که بسته افزودنی روغن انتقال حرارت آن را فراهم می سازد. این مواد بازدهی روغن را افزایش می دهند.

مایعات انتقال حرارت مبتنی بر گلیکول بسیار بیشتر از محلول های گلیکول و آب هستند. افزودنی روغن انتقال حرارت از فناوری اسید آلی جدید (OAT) بهره می برد.

هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.