دسته بندی محصولات

مواد افزودنی روغن

مواد افزودنی روانکارهای صنعتی

روغنهای پایه که از پالایش نفت خام بدست می آیند، هنوز ویژگی های لازم را برای استفاده در موتور خودروهای مدرن و ماشین آلات صنعتی به طور کامل را ندارند.

 

از اینرو، موادی به روغن پایه اضافه می کنند تا در روغن مقاومت لازم برای شرایط سنگین عملیاتی شامل بار، حرارت و فشار زیاد موتور به صورت بهینه انجام شود.

دسته بندی مواد افزودنی روانکار

کلیه روانکارهای صنعتی چه پایه معدنی و چه پایه سینتتیک، برای داشتن کارایی مناسب و مطلوب نیازمند مواد افزودنی هستند. 

روغن پایه از لحاظ حجمی بیشترین جزء تشکیل دهنده همه روانکارها به حساب می‌آید.

از مهمترین مواد افزودنی بکار رفته در روانکارها عبارتند از:

پاک کننده ها و متفرق کننده ها

بهبود دهنده شاخص گرانروی

مواد ضد اکسیداسیون

مواد ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی

مواد پایین آرونده نقطه ریزش

و مواد ضد کف