اول روانکار سار

شرکت اول روانکار سار با همکاری سرای نوآوری فرش کاشان برگزار می‌کند!

همایش تخصصی روانکاری در ماشین آلات ویژه صنایع شهر کاشان

اعطای گواهینامه‌ی معتبر از سرای نوآوری فرش کاشان

شرکت اول روانکار سار با همکاری سرای نوآوری فرش کاشان برگزار می‌کند!

همایش تخصصی روانکاری در ماشین‌آلات ویژه صنایع شهر کاشان

اعطای گواهینامه‌ی معتبر از سرای نوآوری فرش کاشان

برگزاری همایش تخصصی روانکاری در ماشین آلات ویژه صنایع شهر کاشان همراه با اعطای گواهینامه‌ پایان دوره مورد تائید پژوهشگاه سرای نوآوری فرش کاشان!

جزئیات دوره

محل برگزاری دوره: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
ساعت برگزاری: روز های ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۹ تا ۱۳
مدرس: دکتر علی علیزاده
پذیرایی: میان وعده و ناهار

جزئیات همایش

محل برگزاری همایش: هتل نگارستان کاشان
ساعت برگزاری: روز ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۷ تا ۲۱
موسیقی زنده
مجری برنامه: مجید افشاری
پذیرایی: شام
اعطای گواهینه به شرکت کنندگان در دوره

شرایط و ضوابط

 • الزام شرکت در همایش حضور یک فرد از مجموعه در دوره‌ی مورد نظر می‌باشد
 • دوره ویژه ی کارشناسان فنی مجموعه ها می باشد

  نام شرکت یا مجموعه :

  مشخصات مشارکت کنندگان:

  مشخصات دیگر مشارکت کنندگان:

  بارگذاری نامه معرفی اعضای شرکت کننده در همایش :

  Copyright 2022 SAR Lubricants. All rights reserved ©