اول روانکار

روغن موتور دریایی سرعت بالا

این نوع روغن موتور جهت استفاده در موتورهای سرعت بالا دریایی طراحی شده است. با توجه به شرایط سخت عملیات در محیط‌های اطراف دریا این روغن موتور دارای خواص بسیار بالای ضد پوسیدگی و اکسیداسیون است و از فرسودگی قطعات موتور بر روی دریا جلوگیری می‌کند. تماس بگیرید:
۰۲۱-۷۸۷۱۴
۰۲۱-۷۹۹۷۴۰۰۰
۰۲۱-۷۱۱۹۶